Chiropractic (45 min.)…………………………………………………………………………….50 лв.

Structural Osteopathy (45 min.)…………………………………………………………….50 лв.

Спинална Декомпресия –  Chattanooga Triton DTS (21 – 32 min.)…………………………………20 лв.

Спинална Декомпресия на 2 зони – Chattanooga Triton DTS (40 – 45 min.)…………………30 лв.

Спинална Екстензия водна (20 – 30 min.)………………………………………………………………………20 лв.

Спинална Екстензия-шийна с подбрадник на Глисон (10 – 15 min.)…………………………10 лв.

Chirocare – пакетна услуга (60 – 75 min)………………………………………………………………………..50 лв.

Scoliocare – стандартна пакетна услуга ( 60 – 90 min.)……………………………………………..50 лв.

Scoliocare – интензивна пакетна услуга ( 120 – 150 min.)…………………………………………..70 лв.

Юмейхо – Yumeiho therapy (45 min.)…………………………………………………………………………………35 лв.

Fascial manipulation (30 min.)………………………………………………………………………………………………30 лв.

ERGON-IASTM tehniqe (15 – 20 min.)…………………………………………………………………………………20 лв.

Вендузи – Cupping therapy (20 min.)……..…………………………………………………………………………..20 лв.

Hot Stone – Горещи вулканични камъни (60 min.)……….…………………………………………………35лв.

Класически лечебен масаж (60 min.)……………….…………………..…………………………………………35 лв.

Периостален масаж (20 – 30 min.)……………..……….……………………………..….………………………..25 лв.

Лечебен масаж на зона по избор (30 min.)….…………………..……………………………………………..20 лв.

Съединително тъканен масаж (20 – 30 min.)………….…………………………………………………..25 лв.

Зонотерапия (30 min.)……………….……………………………………………………….…………………………….30 лв.  

Мускулен масаж – Дълбокотъканен (60 min.)………………….….….….………………………………..40 лв.

Рефлекторно-сегментарен (40 min.)………….………………………………………………………………..30 лв.

Масаж при: Сколиоза-Кифоза-Лордоза (25 – 40 min.)………………………………………………….30 лв.

Компрес с луга (15 – 20 min.)………………………………………………………….…………………………………10 лв.

Кал апликация на 1 зона (15 – 20 min)…………………………………………………………………………….10 лв. 

Подводен масаж + вана(10 + 20 min.)……………………………….……………………………………………..10 лв.

Струен масаж (10 min.)……………………………………………………………………………………………………..10.лв.

ПОДАРИ ВАУЧЕР – 10% ОТСТЪПКА!!!

Към лентата с инструменти